Deniz Leasing’de 2024 hedefi 650 milyon dolarlık işlem hacmi

2024 yılına da aynı şekilde hızlı bir başlangıç yaptıklarını dile getiren Koçak, “İlk iki aylık verilerimiz ile birlikte 2023 yılı aynı döneme göre %400 artış sağladık. 2024, 2023’e göre daha zor bir yıl olacak gibi gözüküyor ancak yılsonu için yeni işlem hedefimiz 600-650 milyon dolar bandında. Bu nedenle iş yapma iştahımız çok yüksek” ifadelerini kullandı.

Alternatif finansman kaynaklarına olan talep çeşitlenecek: Leasing sektörü, 2023 yılında bir önceki yıla göre %60 büyüyerek 189 milyar TL kira alacağına ulaştı. Sektörün aktif büyüklüğü ise 272 milyar TL ile 2022’ye göre %66 arttı. Leasing, doğası gereği üretime konu ekipmanların ağırlıklı olarak finanse edildiği bir ürün olduğu için sektörün önü çok açık. Özellikle banka kredilerindeki %2 büyüme kısıtının alternatif finansman kaynaklarına olan talebi çeşitlendirip arttıracağını öngörüyoruz.

Leasing, 272 Milyar TL aktif büyüklüğü ile 21 firmanın pastadan pay aldığı oldukça rekabetçi bir sektör. Sektörün daha da büyümesi için inovatif, yenilik odaklı, müşteri deneyiminde fark yaratacak yaklaşımlara ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. DenizLeasing olarak doğru müşteriye doğru yatırım misyonunu benimseyerek, katma değer yaratan yatırımların doğru yöntemle finanse edilmesini ve oluşturduğumuz alternatif modeller ile piyasada farklılaşma yaklaşımını benimsiyoruz.

Müşterilerimizin üzerindeki maliyet yükünü hafifletiyoruz: Finansal kiralama işlemleri ile birlikte müşterilerimizin istediği vadede her türlü yatırımını finanse etmemizin yanı sıra ödeme süresince sabit kira, istenilen para birimi ile geri ödeme imkânı ve nakit akışlarına uygun planlar sunuyoruz. Leasing yolu ile ekipman sahibi olan müşterilerimiz öz kaynağını farklı yatırımlarda kullanarak büyüme hedeflerini gerçekleştirerek karlılığını ve likiditesini arttırıyor.

KDV’si %1 olan iş makineleri, tekstil makineleri, metal işleme makineleri, gıda işleme makineleri gibi ekipmanlar ile müşterilerimize KDV avantajı sağlıyoruz. Ayrıca Türk Eximbank gibi kurumlarla ile yaptığımız iş birlikleri kapsamında sağladığımız fonlama ile müşterilerimizin üzerindeki maliyet yükünü hafifletiyor ihracatçı ve döviz kazandırıcı hizmet faaliyeti gösteren firmalarımız ihtiyaçları olan finansman desteğine bizim aracılığımızla ulaştırıyoruz.

İş sürekliliğinin sekteye uğramasının önüne geçiyoruz: Finansal kiralamanın yanında operasyonel kiralama hizmeti de veriyoruz. Sektörde öncü olan DenizFilo markamız ile bu ihtiyaca yönelik hizmet sağlıyoruz. Bu ürünümüzle müşterilerimizin uzun dönem filo kiralama ihtiyaçlarına yanıt veriyoruz. Böylece, müşterilerimizin hem araç taleplerini karşılıyor hem de satış öncesi ve sonrası verdiğimiz hizmet ile zaman maliyetinden tasarruf etmelerini sağlıyoruz. Filo kiralama hizmetimiz kapsamında satış sonrası süreçte de bakım, onarım, hasar, lastik değişimi, sigorta, yedek araç tedariki gibi konularda müşterimizin yükünü hafifletiyor ve iş sürekliliğinin sekteye uğramasına engel oluyoruz.

Teknolojik gelişmeler daha fazla verimlilik sağlıyor: Dijitalleşme ve teknolojik yenilikler hayatımızın her alanında ön plana çıkıyor. Özellikle üretim sektöründe, firmaların robotik sistemler ve otomasyon sayesinde daha fazla verimlilik sağladığını görüyoruz. Teknolojideki gelişmeler ise sanayi sektöründe başarıyı önemli ölçüde etkileyerek dış pazarda rekabet gücüne katkı sağlıyor. Ülke ekonomisinin bu anlamda olumlu etkilendiği yeniliklerin bizi de aynı yönde etki ettiğini söyleyebiliriz. Büyüme yönünde atılan her adım leasing sektörü için önemli bir fırsat. Dijitalleşme ve otomasyon tarafı şirket olarak takip ettiğimiz ve süreçlerimizi kanalize etmek istediğimiz bir alan olarak gündemimizde yer alıyor.

Leasing sektörü yüzde 2 büyüme sınırına tabi tutulmamalı: Bankaların tabi olduğu %2’lik büyüme sınırı içerisine leasing şirketlerine kullandırılan krediler de dahil ediliyor.

Türkiye’nin gelişmesine ve büyümesine çok somut katkı sağlayan leasing sektörüne sağlanan kredilerin bu sınıra tabi tutulmaması yönünde adım atılmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz. Diğer taraftan, sektör olarak sürdürülebilirlik odaklı projelere daha çok aracılık edebilmemiz için Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Denetim Mekanizması’nın ihracatçılar için getirdiği kriterlerin sanayiciler için de gelmesinin önemli bir adım olacağını söyleyebiliriz.

Çünkü sanayiciler bugün yüksek kârlılık ve sürdürülebilir bir iş modeliyle yola devam etse de onlar için iki yıl sonra Avrupa’ya ihracat yapma konusu oldukça zorlaşacak. Leasing endüstrisinin çoğunlukla ek teminat almaksızın GES ve RES projeleri yapması, ekonomi için çok faydalı ve gerekli. Eğer Türkiye’de de regülasyon seti Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamına paralel şekilde olursa leasing sektörü buradaki finansmanı daha da hareketlendirebilir.

Düşük maliyetli kaynak temini için çalışıyoruz: Dünya genelinde enerji yatırımlarının büyük bir kısmı yenilenebilir enerjiye yöneliyor. Bu yatırımlar içinde gerek yaygınlığı gerek kurulum kolaylığı gerekse son 10 yılda %80’e varan ölçüde düşen yatırım maliyeti nedeniyle güneş enerjisi yatırımlarının özel bir önemi olduğunu düşünüyoruz.

Ülkemizin güneşten elektrik üretim potansiyelinin bu yatırımların yaygınlaştırılmasına alan açtığını da finanse ettiğimiz onlarca projenin verilerinden takip ediyoruz. Yanı sıra özellikle enerji verimliliği, hidrojen, karbon yakalama ve elektrikli araçların yaygın kullanımı için de proje finansmanı ihtiyacı doğacağını öngörüyor; bu alana yönelik uzun vadeli ve nispeten düşük maliyetli kaynak temini için çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. İş hacmimizde enerji işlemlerinin payı %12 seviyelerinde. İlave olarak filo kiralama faaliyetlerimizi yürüttüğümüz DenizFilo markasıyla da elektrikli araç kiralama operasyonuna başlamış bulunuyoruz.

Pazardan yüksek pay almayı hedefliyoruz: 2024 yılında da pazardan yüksek pay alarak büyük oyuncular arasında yer almak en önemli hedefimiz. Sektörle paralel bir şekilde bu yıl da makine ekipman GES projeleri, iş ve inşaat makineleri, otomobil gibi alanlar büyümemizde lokomotif olmaya devam edecek.

Buna ek olarak, 2024 yılı için koyduğumuz hedefler arasında; ürün ve kanal çeşitlendirmesi ile farklı finansman alternatifleri geliştirerek müşterilerimizin leasing ürününe olan ilgisini artırmak da yer alıyor. Sektördeki stratejik büyüme hedefimize paralel olarak potansiyelin yüksek olduğu illerdeki aktif çalışmalarımız devam ediyor. Deniz Finansal Hizmetler Grubu’nun süpermarket anlayışını benimseyerek niş alanlarda da yer almak, bu alanlarda büyümek hedeflerimiz arasında.

Ayrıca leasing ürününe aşina olan firmaların yatırım finansmanını desteklemenin de ötesinde daha önce hiç leasing ile tanışmamış moralitesi yüksek ihracatçı ve üretici firmaları da ürünümüz ile tanıştırmak istiyoruz. Şirket olarak sermaye artışımızın faydalarını gördüğümüz, karlılık ve işlem hacmi açısından çok verimli bir yılı geride bıraktık. 2024 yılında da performansımızı arttırarak emin adımlarla büyümeyi hedefliyoruz.

Bu minvalde de daha çok müşteriye dokunmak bizim için önemli. Firmalar, leasing ile finanse ettiği yatırımlarda ciddi maliyet avantajı elde ederken aynı zamanda özkaynaklarını farklı bir noktada değerlendirme fırsatı yakalamakta. Ancak birçok firma Leasing’in bu avantajlarını bilmediği için tercih etmiyor. Denizleasing olarak öncelikli hedefimiz, firmalarımızı bu konularda bilinçlendirerek doğru finansman yöntemleri ile buluşturup, yaratacakları katma değer ile ülke ekonomimizin büyümesine katkı sağlamak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x